fbpx

VELDEDIGHET

Det er viktig å kunne gi. Gi til de andre som har utfordringer vi selv faktisk kunne hatt om krig, sult eller annet hadde havnet i våre egen bakgård. Og hvor vi da så sårt ønsket at noen hadde hjulpet oss. Vi alle er et folkeslag, en rase! Dessverre i samfunnet er det innlagt en egen diskriminering som deler mennesker inn forskjellige raser og kaster. Vi tenker at alle i familie og alle skal kunne hjelpe hverandre når man har mulighet og ser andre trenger det. Det er en viktig del av Rcontainer og kunne gi tilbake til samfunnet. Når vi velger å gi er det viktig å kunne vite at det vi bidrar med får en direkte innvirkning.

Derfor har vi valgt å jobbe tettere med:

Glocal Aid

Glocal Aid ble stiftet våren 2012 med formål om å bidra med humanitær hjelp der mennesker er i nød. Siden oppstarten har Glocal Aid vært involvert i prosjekter i flere land. Midler og kompetanse blitt gitt til kampen mot kjønnslemlestelse av kvinner, og hjelp har blitt gitt et mikrofinansprosjekt som gir muligheter til en bedre fremtid for fattige. Siden 2016 har fokuset vært rettet mot India og skolegang for barn og unge. Glocal Aid samarbeider med lokale aktører, og er med å bidra til at flere hundre barn i provinsen Uttar Pradesh får utdanning. 

Vi sier at «Vårt mål er å øke menneskers livskvalitet og bringe varig endring. Dette vil først og fremst skje gjennom langsiktige prosjekter innenfor områdene helse, utdanning og omsorg.» 

Glocal Aid er en uavhengig stiftelse.

Rcontainer

Rcontainer