loader
Dette er intermodal transport

Dette er intermodal transport

Rcontainer > Containere > Dette er intermodal transport

intermodal transport

Dette er intermodal transportation

Intermodal transportation, eller intermodal transport på godt norsk, er å bruke to eller flere ulike former for transport for å frakte gods fra avsender til mottaker. Intermodal transport brukes til frakt på lastebiler, godstog, skip og til og med fly.

Metoden reduserer direkte håndtering av lasten, noe som igjen forbedrer sikkerheten, reduserer fare for skade og tap, samt tillater at frakten kan transporteres raskere.

Fremveksten av standardiserte containere har altså gjort det mulig for oss å frakte produkter og råvarer over lange avstander raskere, og ikke minst mye rimeligere enn tidligere.

Et typisk scenario for intermodal transport vil være at en lastebil tar med seg en tom container til en avsender av varer for å hente last. Containeren blir lastet med varer fra  avsenderen og kjørt til en jernbane. Containeren blir deretter løftet over på et tog og fraktet til bestemmelsesstedet. Ved destinasjonsbyen blir den lastet av toget igjen og over på lastebil, før den blir levert med lastebil til mottakeren. Der blir innholdet i containeren losset, og containeren er dermed tom og klar for et nytt oppdrag.

Intermodal transport har historie tilbake til 1800- tallet

malcom mclean - containerens oppfinner

Intermodal transport har historie så langt tilbake som 1800-tallet, da tidlige varianter av containere ble benyttet til å frakte kull i England. Den intermodale containeren som vi kjenner den i dag, ble imidlertid utviklet og tatt i bruk på 1950-tallet av oppfinneren Malcom McLean.

McLean drev et vellykket lastebilfirma, men var frustrert over den tungvinte prosessen med å laste varer fra lastebilen til skip. Den intermodale shipping containeren er resultatet av at McLean spurte seg selv;

«Ville det ikke vært bedre om lasten fra lastebilen min kunne blitt løftet rett opp og plassert på skipet?»

Oppfinnelsen revolusjonerte hele transportbransjen og førte til store besparelser av både tid og penger. I ettertid kalles denne revolusjonen for «Containerization», og har spilt en stor rolle i globaliseringen av verden. Containerization førte til at det manuelle arbeidet med å håndtere og sortere frakten  forsvant, og isteden ble arbeidet mekanisert ved å benytte kraner og trucker. Alle containerne er nummererte med et unikt nummer, og er derfor sporbare.

Intermodale containere

20ft-gp-iso-torrlastcontainer

Intermodale containere er enkelt forklart store rektangulære bokser som kan festes til spesialvogner. Det unike med intermodale containere er at de er bygget slik at de enkelt kan overføres mellom de ulike transportformene. Containerne følger ISO sine retningslinjer (Internasjonal organisasjon for standardisering). Dette tillater at varene kan forbli i containeren når de overføres mellom ulike typer transport, i stedet for å bli flyttet ut og inn av ulike containere. Ca 25 millioner containere som blir flyttet via intermodal frakt hvert år.

Intermodale containere blir ofte kalt shipping containere eller ISO containere fordi dimensjonene følger retningslinjene ISO har gitt, og containerne ofte blir benyttet i sammenheng med shipping.

Det finnes en lang rekke ulike intermodale containere, men de  mest vanlige størrelsene er 20 fot, 40 fot, 45 fot, 48 fot og 53 fot. I tillegg finnes ekstra høye containere som kalles “Highcube”.

Funfact:  20 fots containere blir på fagspråket ofte kalt for “TEU”. TEU betyr Twenty-foot equivalent unit, og en 40 fots container blir dermed “to TAU”.

RCONTAINER® fører selvsagt intermodale containere, og de vanligste variantene har vi på lager til enhver tid. Vi tilbyr salg, leie og leasing av både nye og brukte containere. Dersom du har spesielle ønsker og behov, bygger vi om spesiallagde containere i vårt verksted. For oss er ingen utfordring for stor, og vi gleder oss til å høre fra deg!

logo-popup
For å kunne vise riktig pris trenger vi å vite om du vil handle som bedrift eller privatperson
Banner Image

HVEM VI ER

Vi er ikke bare en bedrift. Vi er en sjel. Vi har følelser, meninger, erfaringer, egenskaper og idéer. Vi elsker å skape, og særlig når utgangspunktet har vært «ingenting».

Les mer

Kontaktskjema

Fortell oss hva du leter etter

reblock

REBLOCK AS

Eiendomsprosjekter Leilighetsbygg Prosjektering Anbud
rcontainer

RCONTAINER AS

Stålmoduler Containere Modulvogner Ombygging