loader
Lagring og transport av farlig avfall med miljøcontainer

Lagring og transport av farlig avfall med miljøcontainer

Rcontainer > Containere > Miljøcontainer > Lagring og transport av farlig avfall med miljøcontainer

miljøcontainer

Farlig avfall – Hva er det?

Farlig avfall, spesialavfall eller miljøfarlig avfall. Kjært barn har mange navn, men den rette betegnelsen som benyttes i dag er “farlig avfall”. Farlig avfall er enkelt forklart avfall som kan føre til alvorlig forurensning og skade på dyr, mennesker og miljø.

I tillegg til svært alvorlige konsekvenser som skade på dyr, mennesker og miljø kan utslipp føre til økonomiske tap for bedrifter, negativt omdømme og strenge straffer. Realiteten er at det er strengt forbudt å forurense, og de fleste miljølover har svært strenge strafferammer for overtredelser.

Avfallsprodusenter og bedrifter som håndterer spesialavfall plikter å lagre det på en slik måte at det ikke er til fare for dyr, mennesker og miljø.

Avfallsforskriftens definisjon på farlig avfall lyder som følgende:

«Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.»

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må derfor håndteres på en slik måte at miljøgifter ikke havner i naturen.

Typiske produkter som inneholder miljøfarlige stoffer er:

  • Kjemikalier
  • Olje/drivstoff
  • Maling/lakk/spraybokser
  • Batterier
  • Enkelte elektriske og elektroniske avfall

Hva er kravene for oppbevaring av spesialavfall?

lagring og transport av farlig avfall med miljøcontainer

Både avfallsforskriften og forurensningsloven stiller krav til lagring av avfall. Bedrifter er pliktet til å oppbevare farlig avfall slik at det ikke er til fare for mennesker, dyr eller miljø. Dette betyr at virksomheter skal sørge for en trygg og sikker oppbevaring av avfallet. Oppbevaringen skal blant annet sørge for at det spesialavfallet er beskyttet mot ytre påvirkninger samt sikret mot uvedkommende.

Følgende retningslinjer gjelder for oppbevaring av miljøfarlig avfall:

  • Farlig avfall skal oppbevares adskilt fra annet avfall.
  • Avfallet skal oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende, på et låsbart lagringssted.
  • Avfallet skal plasseres under tak, samt sikres mot utslipp og lekkasjer.
  • Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjente mottak.

Lagre farlig avfall riktig med Miljøcontainer

miljøcontainer

En av de beste måtene å oppbevare spesialavfall på er ved å benytte en miljøcontainer. Ved å benytte en eller flere miljøcontainere er du sikret forsvarlig oppbevaring i henhold til krav og lovgivning. Du får et låsbart rom som er utilgjengelig for uvedkommende, og avfallet er plassert under tak samt sikret mot utslipp og lekkasjer.

En miljøcontainer er en container som er spesialdesignet for lagring og transport av miljøfarlig avfall. RCONTAINER® sine miljøcontainere er utstyrt med lås, samt varmgalvanisert gittergulv med oppsamlingskar i tilfelle lekkasjer. Gittergulvet tåler høy belastning, og oppsamlingskaret gjør det enkelt å åpne opp og suge ut farlig avfall som samler seg opp. I tillegg er våre miljøcontainere som standard utstyrt med mekanisk utlufting i taket, 3 stk hyller sveiset til vegg, samt en innfelt galvanisert dør.

Les mer om miljøcontainere her 

Kan tilpasses med brannisolasjon og innredning

Sidedørs miljøcontainer

En av de store fordelene ved å benytte miljøcontainere er at de kan tilpasses “i det uendelige”. Vi leverer blant annet brannisolerte miljøcontainere med brannsertifiserte plater i henhold til kundens behov. Miljøcontainere kan i likhet med våre andre containere innredes med en lang rekke utstyr som lys og tilpasset innredning som skap, hyller og lignende. Brukervennlig sidedørs miljøcontainer finnes også. Alle ombygninger utføres i vårt moderne verksted på Oppaker, og RCONTAINER® gir 3 års garanti på ombygde containere.

RCONTAINER® tilbyr miljøcontainere til salg, leasing og utleie. 

 

Be om tilbud

Be om Pristilbud
logo-popup
For å kunne vise riktig pris trenger vi å vite om du vil handle som bedrift eller privatperson
Banner Image

HVEM VI ER

Vi er ikke bare en bedrift. Vi er en sjel. Vi har følelser, meninger, erfaringer, egenskaper og idéer. Vi elsker å skape, og særlig når utgangspunktet har vært «ingenting».

Les mer

Kontaktskjema

Fortell oss hva du leter etter

reblock

REBLOCK AS

Eiendomsprosjekter Leilighetsbygg Prosjektering Anbud
rcontainer

RCONTAINER AS

Stålmoduler Containere Modulvogner Ombygging