loader
Leasing

Leasing

Rcontainer > Leasing

Rcontainer® ønsker at du som kunde skal få de beste finansielle forutsetningene for at likviditeten i din bedrift skal
være sunn. Derfor tilbyr vi leasing til alle våre næringskunder via SG FINANS som er et av verdens største selskaper innen leasing.
Leasing er en finansiering av alle typer maskiner, utstyr og kjøretøy for næringsliv og offentlig sektor registrert i Foretaksregisteret. SG Finans betaler utstyrets kjøpspris til leverandør og blir eier av utstyret.

Din virksomhet (kunden) disponerer utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom, vanligvis fra 3 til 7 år, avhengig av type utstyr og hva kunden ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid.

Hvordan bli kunde

Det å inngå en leasingavtale med SG Finans er en enkel prosess for deg som ønsker å bli, eller allerede er, kunde. Nedenfor finner du eksempel på en saksgang ved inngåelse av en leasingavtale.

1. Forespørsel

Kontakt oss direkte eller la din leverandør kontakte oss med forespørsel om leasing.

2. Kredittvurdering og tilbud

Vi gjør en kredittvurdering og sender et tilbud etter innvilgelse som aksepteres med kundens signatur, manuelt eller med BankID.
Kredittvurdering og tilbud

3. Levering

Levering av utstyr skal kun skje etter at vi har mottatt aksepten (ref. Panteloven).

4. Godkjenning og utbetaling

Utstyret sjekkes og godkjennes deretter av kunde, og SG Finans gjennomfører utbetalingen.

5. Oppstart

Leasingavtalen startes, og det faktureres i henhold til avtalte betalingsterminer og øvrige betingelser. Du kan hele tiden følge med på dine leasingengasjement ved å logge inn på Kundeportalen fra hjemmesiden.

Fordeler med leasing

Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål og inntil 100% finansiering.

 • Inntil 100% finansiering.
 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål.
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsetidspunktet.
 • Enklere budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet.
 • Tas vanligvis kun sikkerhet i utstyret, og binder ikke foretakets øvrige pantesikkerheter.
 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet.
 • Større skattemessige fradrag for leasing enn lån, da de samlede avskrivningene er lavere ved lånefinansiering enn de totale leiekostnadene i leieperioden.
 • Finansiell spredning.
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen.
 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforingelse.
 • Fleksibelt. Leien kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger.
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening.
 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd.
 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr.
 • Muligheter for samdrift. Flere gårdsbrukere kan gå sammen om en leasingavtale.

Hvorfor velge leasing fra SG Finans?

De er spesialister og markedsledene på utstyrsfinansiering med inngående kunnskap om utstyr og bransjer, som forsterkes via deres lokale tilstedeværelse og samarbeid med ledende leverandører. De tilbyr rask og fleksibel kundebehandling til konkurransedyktige priser med gunstige forsikringsordninger. I tillegg har vi gode digitale løsninger som gir full oversikt over kundeengasjementet.

Leasing eller lån

De skattemessige fradragene blir større for leasing enn for lån, da de samlede avskrivningene ved lånefinansieringen er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden. Bedriften oppnår derfor utsatt skatt ved å benytte leasing.

Eksempel

700 000,- investering i utstyr20 % avskrivningssats5 år varighet

Etter 5 år

Leasing = 0,- Utstyret er nedskrevet

Lån = 327 680,- Rest på saldoavskrivninger

Sammenligning mellom leasing og lån

Forskuttering av merverdiavgift

 • Leasing – Nei
 • Lån – Ja

Vanligvis krav til tilleggssikkerhet

 • Leasing – Nei
 • Lån – Ja

Raskere skattemessig utgiftsføring

 • Leasing – Ja
 • Lån – Nei

Vanligvis krav til egenkapital

 • Leasing – Nei
 • Lån – Ja

Grønn Leasing

Som et resultat av fortsatt godt samarbeid mellom SG Finans og den Europeiske Investeringsbanken (EIB) samt støtteordning fra Enova, har vi gleden
av å tilby våre kunder fordelaktig finansiering når de tar grønne valg. Vi finansierer prosjekter i hjertet av skandinavisk økonomi, og vi er
i en god posisjon til å gi veiledning og støtte til våre 50 000 kunder når de vil omstille seg til en grønnere framtid

Har du spørsmål?

Har du spørsmål angående finansieringen? Ta kontakt her for spørsmål!

logo-popup
For å kunne vise riktig pris trenger vi å vite om du vil handle som bedrift eller privatperson
Banner Image

HVEM VI ER

Vi er ikke bare en bedrift. Vi er en sjel. Vi har følelser, meninger, erfaringer, egenskaper og idéer. Vi elsker å skape, og særlig når utgangspunktet har vært «ingenting».

Les mer

Kontaktskjema

Fortell oss hva du leter etter

reblock

REBLOCK AS

Eiendomsprosjekter Leilighetsbygg Prosjektering Anbud
rcontainer

RCONTAINER AS

Stålmoduler Containere Modulvogner Ombygging