Produktbeskrivelse

CONTAINERE SKAL HINDRE SPREDNING AV CORONAVIRUSET

På overflater, emballasje og produksjonsutstyr kan coronaviruset overleve i opp til tre dager. UVC-containere skal sikre desinfisering av alle overflater og minske risikoen for krysskontaminering.

Funn gjort ved det Amerikanske National Institute of Health viser at coronaviruset kan overleve i så lenge som tre døgn på stål og plast, samt minst ett døgn på papp. Dette betyr at folk kan bli smittet av virus fra flere ulike overflater så lenge det er levende virus til stede.

Desinfiseringsgrad på 99% uten bruk av farlige kjemikalier 

I lys av disse funnene og pandemiens utvikling har flere aktører på tvers av bransjer iverksatt nødvendige tiltak for å redusere smittefaren og hindre ytterligere spredning. I RCONTAINER® ønsker vi å vise vårt samfunnsansvar og bidra i dugnaden som nå pågår. Vi tilby nå containere, mobile vogner og modulbygg utstyrt med UVC-stråling som skal minske risikoen for krysskontaminering.

UVC-stråling

UVC-strålingens effektive behandling mot virus og bakterier vil være minst 750 J /m2 (coronavirus krever 260 J/m2) og beregnes til å ha en desinfiseringsgrad på 99% av vann, luft og alle overflater som utsettes for stråling – uten bruk av farlige kjemikalier. Dette gjør UVC-stråling til en miljøvennlig, tids- og kostnadseffektiv løsning på et økende behov for desinfeksjon.

Effektiv desinfisering på kun 15 minutter

I løpet av en behandlingstid på 15-20 minutters vil man oppnå en desinfiseringsgrad på minimum 99% av overflater som utsettes for UVC-strålingen. For å sikre best mulig effekt av behandlingen anbefaler vi at utstyret/produktene som skal behandles tørkes for støv og skitt, og plassers slik at flest mulig flater eksponeres for lyset da områder med skygge vil ha en lavere desinfiseringsgrad.

Antallet 90w UVS-lamper og plassering av disse vil avhengig av containerens størrelse og utstyret/produktene som skal behandles. For å unngå skade på UVC-lampene leveres de med et beskyttende gitter i rustfritt stål.

For å håndtere produksjonen av varme og sikre at varmesensitive produkter og utstyr også kan behandles er containeren utstyrt med et ventilasjonsanlegg hvor temperaturen kan justeres fra 4-30°C.

I likhet med andre containeren, kan UVC-containerne benyttes til trygg oppbevaring av varer og utstyr. De egner seg også godt til transport og frakt da de er enkle å flytte.

20 ft DC – Containere mot coronaviruset

På overflater, emballasje og produksjonsutstyr kan coronaviruset overleve i opp til tre dager. UVC-containere skal sikre desinfisering av alle overflater og minske risikoen for krysskontaminering.

Kategori:

Produktbeskrivelse

CONTAINERE SKAL HINDRE SPREDNING AV CORONAVIRUSET

På overflater, emballasje og produksjonsutstyr kan coronaviruset overleve i opp til tre dager. UVC-containere skal sikre desinfisering av alle overflater og minske risikoen for krysskontaminering.

Funn gjort ved det Amerikanske National Institute of Health viser at coronaviruset kan overleve i så lenge som tre døgn på stål og plast, samt minst ett døgn på papp. Dette betyr at folk kan bli smittet av virus fra flere ulike overflater så lenge det er levende virus til stede.

Desinfiseringsgrad på 99% uten bruk av farlige kjemikalier 

I lys av disse funnene og pandemiens utvikling har flere aktører på tvers av bransjer iverksatt nødvendige tiltak for å redusere smittefaren og hindre ytterligere spredning. I RCONTAINER® ønsker vi å vise vårt samfunnsansvar og bidra i dugnaden som nå pågår. Vi tilby nå containere, mobile vogner og modulbygg utstyrt med UVC-stråling som skal minske risikoen for krysskontaminering.

UVC-stråling

UVC-strålingens effektive behandling mot virus og bakterier vil være minst 750 J /m2 (coronavirus krever 260 J/m2) og beregnes til å ha en desinfiseringsgrad på 99% av vann, luft og alle overflater som utsettes for stråling – uten bruk av farlige kjemikalier. Dette gjør UVC-stråling til en miljøvennlig, tids- og kostnadseffektiv løsning på et økende behov for desinfeksjon.

Effektiv desinfisering på kun 15 minutter

I løpet av en behandlingstid på 15-20 minutters vil man oppnå en desinfiseringsgrad på minimum 99% av overflater som utsettes for UVC-strålingen. For å sikre best mulig effekt av behandlingen anbefaler vi at utstyret/produktene som skal behandles tørkes for støv og skitt, og plassers slik at flest mulig flater eksponeres for lyset da områder med skygge vil ha en lavere desinfiseringsgrad.

Antallet 90w UVS-lamper og plassering av disse vil avhengig av containerens størrelse og utstyret/produktene som skal behandles. For å unngå skade på UVC-lampene leveres de med et beskyttende gitter i rustfritt stål.

For å håndtere produksjonen av varme og sikre at varmesensitive produkter og utstyr også kan behandles er containeren utstyrt med et ventilasjonsanlegg hvor temperaturen kan justeres fra 4-30°C.

I likhet med andre containeren, kan UVC-containerne benyttes til trygg oppbevaring av varer og utstyr. De egner seg også godt til transport og frakt da de er enkle å flytte.

Spesifikasjoner

Størrelse

Utvendig (H x B x L)

2591 x 2438 x 6058 mm

Innvendig (H x B x L)

2390 x 2352 x 5898 mm

Døråpning front (H x B)

2280 x 2343 mm

Be om Pristilbud

Be om Pristilbud