Byggmoduler

Byggmoduler

Modulbygg kan være både permanente og flyttbare – hos RCONTAINER® får du begge deler. Vi bygger modulbaserte bygg tilpasset hvert enkelt prosjekt. Med andre ord: En fleksibel byggemetode med særs kort leveringstid.

TA KONTAKT MED OSS HER

Moduler gir endeløse muligheter

Reblock sitt modulsegment er det raskest voksende selskapet i RCONTAINER® gruppen. Med fokus på “FLEKSIBILITET”, “ØKONOMI”, og “KVALITET” blir ofte RCONTAINER® sine produkter valgt. Sm en av Norges største aktører i sitt segment har RCONTAINER® samarbeid med flere større fabrikker som lager enten SINTEF- eller ETA-godkjente moduler tilpasset det skandinaviske markedet. Tremoduler blir produsert i Polen og de baltiske landene. Der har vi en årlig produksjonskapasitet på hele 2500 tremoduler i året for det midlertidige og permanente markedet iht. TEK10/17. Stålmoduler produseres i Slovenia, Slovakia og de baltiske landene med produksjon på over 7500 stålmoduler i året.

Dette gjør RCONTAINER® til et av selskapene med størst produksjonskapasitet for det Skandinaviske markedet. Det er store fordeler med å bruke moduler på grunn av fleksibiliteten i konseptet. Når modulene blir bygget på fabrikken blir de produsert under tørre og kontrollerte forhold. Alle prosesser blir utfør i et og samme bygg. Dette gir en meget høy kvalitet på det utførte arbeidet og muligheten for feil synker kraftig kontra det å bygge på stedet.

Modulbygg er fremtidens byggemetode

Bruken av modulbygg blir stadig mer utbredt både internasjonalt og her hjemme i Norge. En effektiv, økonomisk og trygg produksjonslinje under tak samt enkel og god logistikk er viktige grunner til å velge modulbygg over konvensjonelle bygg. Samtidig tilbyr modulbygg spennende løsninger og design som kan tilpasses bygg til alle slags formål. Kontorlokaler, leilighetsbygg, skoler, sykehus og hotell er bare noen eksempler på bygg som egner seg godt til moduler.

Modulbygg er som byggeklosser for voksne

Moduler gir en enorm fleksibilitet, og de fleste er ikke klar over alle mulighetene som finnes med modul-produkter. Selv kaller vi moduler for “byggeklosser for voksne”, da bruksområdene nærmest er uendelig og kan dimensjoneres som ønskelig. Modulene kan bygges etter egne mål i høyde, bredde og lengde. Sammenkoblingen kan gjøres i alle lengde- og høyderetninger. Spennvidden er dermed stor innenfor løsningene man kan velge. Den eneste ordentlige begrensningen man har er at modulene må være tilpasset produksjon og transport. Fleksibilitet Byggmoduler består av totalt 8 hjørner. Innenfor disse hjørnene kan omtrent alt du måtte ønske å ha av løsninger leveres. Kjøkken, bad, peis, heis, sauna, gang, stue, soverom, kontor, terrasse, inngang, trapper, panorama vinduer, kjølerom, vinrom, saferom.
You name it – alt er mulig.

Trygg produksjon under tak

Den største fordelen med modulbygg er måten bygget blir produsert på. En produksjonslinje under tak som ikke er utsatt for vær og vind gjør at muligheten for feil og mangler er minimal. På en produksjonslinje for modulbygg er det gode kvalitetssikringssystem, gjentatte arbeidsoppgaver og derfor større mulighet for å avdekke avvik under trygge forhold.

Konvensjonell bygging må for hvert prosjekt sette opp «sin» produksjonslinje på nytt og konstruksjonen er samtidig utsatt for vær og vind. Den aller største fordelen er at man jobber under veldig trygge forhold på fabrikken.

Inventar som interiør og fliser kan lages ferdig under modulproduksjonen. Dersom man støper grunnmuren på byggetomten samtidig som modulene blir produsert, vil man kunne montere komplette bygg på bare noen få dager. I steden for at prosjektet står klart i løpet av ett eller to år, kan det være ferdig i løpet av bare noen måneder.

RCONTAINER® som totalentreprenør

Vi i RCONTAINER® ønsker alltid at du som kunde blir godt ivaretatt. Derfor anbefaler vi å gjøre det så enkelt som mulig for deg, ved å ha én leverandør. Ved å velge RCONTAINER® som totalentreprenør vil vi hjelpe deg gjennom hele prosessen og gi deg nøkkelen etter ferdigstillelse av prosjektet. Det gjør det enkelt med tanke på det totale prosjektet samt hvem du har med å gjøre. Vi tar stolthet i alle våre prosjekter. Som en av Norges største aktører i sitt segment har RCONTAINER® samarbeid med flere større fabrikker som lager godkjente moduler tilpasset det skandinaviske markedet. Tremoduler blir produsert i Polen og de baltiske landene. Der har vi en årlig produksjonskapasitet på hele 2500 tremoduler i året for det midlertidige og permanente markedet iht. TEK10/17. Stålmoduler produseres i Slovenia, Slovakia og de Baltiske land med produksjon på over 7500 stålmoduler i året. Dette gjør RCONTAINER® Modul til et av selskapene med størst produksjonskapasitet for det Skandinaviske markedet.

Moduler er som lego for voksne

Modulbygg blir stadig mer utbredt å benytte som både midlertidige og permanente bygg. En effektiv, økonomisk og trygg produksjonslinje under tak samt enkel og god logistikk er viktige grunner til å velge modulbygg fremfor konvensjonelle bygg.

Selv kaller vi moduler «Lego» for voksene. Det passer godt til vårt slagord «I vår verden er alt mulig». Moduler gir en enorm fleksibilitet, og de fleste er ikke klar over alle mulighetene som finnes med våre modul-produkter.

Modulene kan bygges etter egne mål i høyde, bredde og lengde. Sammenkoblinger kan gjøres i alle lengde- og høyderetninger. Spennvidden er dermed stor innenfor løsningene vi kan levere.

Bruksområder for modulbygg

Moduler byr på spennende løsninger og design som kan tilpasses bygg til alle slags formål. Bruksområdene for modulbygg er nærmest uendelige og byggene kan dimensjoneres som ønskelig. Vi leverer modulbaserte bygg som alt fra midlertidige anleggsbrakker til permanente kontorlokaler, studentboliger, sykehus, skoler og barnehager.

Ferdige bygg på måneder istedenfor år

Inventar som interiør og fliser kan lages ferdig under modulproduksjonen. Dersom man støper grunnmuren på byggetomten samtidig som modulene blir produsert, vil man kunne montere komplette bygg på bare noen få dager. Isteden for at prosjektet står klart i løpet av ett eller to år, kan det være ferdig i løpet av kun noen måneder fra oppstart.

Rask montering og demontering

Vi har til enhver tid standard modulløsninger på lager som kan leveres omgående. Monteringen på stedet er rask og modulene kan enkelt demonteres og benyttes til andre formål ved senere anledning.

Trygg produksjon under tak

En av de mange fordelene med modulbygg er måten byggene blir produsert på. En produksjonslinje under tak, beskyttet mot vær og vind gjør at muligheten for feil og mangler er minimal. På en produksjonslinje for modulbygg er det gode kvalitetssikringssystem, gjentatte arbeidsoppgaver og derfor større mulighet for å avdekke avvik under trygge forhold.

Fleksible bygg med mange muligheter

Byggmoduler består av totalt 8 hjørner. Innenfor disse hjørnene kan omtrent alt du måtte ønske av løsninger leveres. Kjøkken, kontor, bad, heis, stue, soverom, terrasse, inngang, trapper, panoramavinduer, kjølerom, peis, sauna, vin-rom, safe-rom… I vår verden er alt mulig!

Midlertidige moduler og brakker

Våre midlertidige moduler og brakker leveres som enten stål eller tre-moduler.

Stålmoduler er de enkleste og rimeligste modul-produktene vi kan levere. De tilfredsstiller ikke TEK10/17, men fungerer godt som et enkelt kontor på byggeplass eller for å dekke andre mindre behov. Stålmoduler gir gode og fleksible løsninger. De enkleste produktene har vi som regel på lager.

Tremoduler tilfredsstiller TEK10/17 byggeteknisk og u-verdi for midlertidige bygg. Kort leveringstid, høy fleksibilitet og brukervennlige løsninger er gjengs for våre moduler.

Vi leverer et stort utvalg midlertidige moduler for salg, utleie og leasing.

Permanente modulbygg

Våre permanente byggmoduler leveres i et uendelig omfang av mål og løsninger som tilpasses utbyggers plan- og fasadetegninger. Det finnes ikke begrensninger på hva som kan leveres. Som en av Norges største aktører innen modulbaserte bygg har RCONTAINER® samarbeid med flere større fabrikker som lager godkjente moduler tilpasset det skandinaviske markedet.

Permanent bygg er ofte den beste investeringen

Mange modulbygg leveres i dag som midlertidig bygg, men ender opp med å bli stående i mange år. Å velge permanent bygg er en større investering, men et permanent bygg vil få en betydelig høyere annenhåndsverdi enn et midlertidig bygg.

Produksjonen av midlertidige TEK-godkjente moduler for det norske markedet er krevende. Produksjonsmessig er det derfor ikke stor forskjell på å produsere midlertidige moduler sammenliknet med permanente moduler.

Ved å legge litt mer i byggeprosjektet vil du kunne få:

  • En høyere annenhåndsverdi på bygget
  • Mulighet til å omplassere bygget som fast installasjon et annet sted
  • Tomt med permanent bygg øker verdien på området og du slipper å oppgradere til et nytt bygg ved senere anledning
  • Et permanent modulbygg kan enkelt tilføres nye rom og løsninger ved større behov i fremtiden
  • Verdien til et permanent bygg på tomt vil øke med tiden, men verdien til en bakke-rigg vil synke med tiden.

Ta kontakt med oss, så finner vi frem til den beste løsningen for akkurat ditt prosjekt.

Vi tilpasser bygget til dine behov

Vi er løsningsfokuserte og sørger for at modulbygget tilpasses den enkelte kunde sitt spesifikke behov. Både med tanke på pris, design, tekniske tilpasninger, leveringstid, lokale forhold og krav fra det offentlige. Vi tilbyr unike løsninger for våre kunder og har en høy grad av tilpasningsdyktighet som vi er stolte av.

RCONTAINER® som totalentreprenør

REBLOCK leverer de fleste av prosjektene våre som totalentreprenør.

Dette betyr at vi levere ditt produkt uten at dere behøver å tenke på alle detaljer som må på plass i et byggeprosjekt. Vi tar hånd om prosjektering, byggesøknader, søknader til arbeidstilsynet, søknader til vann og avløp, produksjon, transport, koordinering mellom alle instanser, grunnarbeider, fundament og ferdigstilling før overlevering.

Byggeprosjekt kan føles som en komplisert og uoverkommelig prosess å sette i gang med, REBLOCK vil da kunne navigere prosjektet gjennom den byråkratiske jungelen som er framfor prosjektet. Vi har gjennom løsningsorienterte tilnærming og innovative tilpassinger funnet mange konstruktive løsninger for våre kunder.

Det er svært mange problemstillinger som må avklares gjennom en byggeprosess. REBLOCK jobber aktivt for å kunne levere akkurat det kunde ønsker, samtidig som vi informerer og veileder om lover og krav som følger med og finner løsninger på alle utfordringer som dukker opp. REBLOCK passer på at prosjektet avklarer f.eks:

  • Rør og kabler i grunnen, kvikkleira, sand, fjell, veiretter, naboforhold, reguleringsplaner, avstand til bekk, avstand til sjø, osv.
  • TEK17, brannrapport, statiske beregninger, akustikk, universal utforming, merking og kontrastfarger, dagslysforhold, innvendige lysforhold, lydsmitte, vegstøy, trykktesting, våtromsnormen og uavhengig kontroll, elektro og NEK400, luftberegninger, osv.
  • Søknader. Avklaring av aktuelle ansvarsretter som berører prosjektet, koordinering og innhenting av ansvarsretter, beskrive og argumentere for byggeprosjektet, tilpassing til nødvendig regelverk, dispensasjon, osv.

For å kunne stå ansvarlig for byggeprosjekter, må totalentreprenøren ha relevant kompetanse for de områdene de leverer på eller ha samarbeidspartnere som har denne kompetansen. Denne kompetansen kan vises som et nasjonalt godkjenningsbevis som kalles sentral godkjenning eller så kan det søkes om godkjenning av kompetanse i hvert prosjekt. REBLOCK har sentral godkjenning og i tillegg avtale med flere gode samarbeidspartnere.

Vi i REBLOCK finner gleden i å kunne hjelpe våre kunder til å kunne få realisert sine prosjekt uten at de skal gå seg vill i byråkratijungelen, vi er guide og kommer alltid frem.

Modul-prosessen

Forespørsel

Kunde sender over sine forespørsel og detaljer om prosjektet til Rcontainer.

Tilbud

Her avdekkes behovet - nødvendige endringer blir gjort løpende da detaljer rundt prosjektet blir avklart (som areal utnyttelse tomt, søknader kommune, UU-krav, finansiering, etc.)

Ordre

Etter mottatt ordre blir det en prosjekt igangsetting og endelige detaljer spikres fast i kontrakt.

Prosjekt iverksettes

Detaljer og avklaringer mellom Rcontainer, leverandører, kunde skjer løpende. Dette kan være alt fra tekniske detaljer til endelig utførelse på kjøkkenet.

Avklaringer i parallelle løp

Utarbeidelse av søknader, iverksettelse av underleverandører som fundament, graving, elektro, ventilasjon, brann, beregninger mm.

Produksjon

Produktene settes i produksjon etter prosjekt i gjennomgang. Det blir ukentlig sendt kontrollør til fabrikk for å sjekke opp kvaliteten i produksjonen og dokumentere detaljer.

Transport og montering

Produktene blir etter avtale med kunde på endelig mottagelses dato transporteres og montert prosjektet.

Overtagelse

Rcontainer tar en endelig runde med kunden og overleverer bygget.

kontaktskjema

Be om Pristilbud

I vår verden er alt mulig